Viedeň, Rakúsko

Professional MBA Facility Management

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.tuwien.ac.at
Privacy Policy