MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Rakúsko  
status vysokej školy  
Viedeň, Rakúsko

Professional MBA Facility Management

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.tuwien.ac.at

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy