štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Rakúsko  
status vysokej školy  
Privacy Policy