Porto, Portugalsko

Marketing do Turismo

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.isag.pt
Privacy Policy